x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA1A Sosiaalioikeus - STPA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.

STPA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja hahmottaa sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään kunnan sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa menettelyllistä lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Asko Uoti, Opettaja
asko.uoti[ät]uta.fi

Opetus

13.1.2014 – 13.2.2014
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 13.1.2014 - 3.2.2014 viikoittain klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Ke 15.1.2014 - 5.2.2014 viikoittain klo 12-14, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Harjoitukset 12 tuntia
To 13.2.2014 klo 10.15-15.45, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, ennakkotieto

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos.

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Viikkoharjoitukset ja Kertauskuulustelu

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.

Luennot videoidaan Tampereelta Poriin luokkaan 107.

Oikeustapausharjoitukset: 12 tunnista lähiopetusta on 6 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 6 tuntia. Opiskelijoilla läsnäolovelvollisuus.