x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA1A Sosiaalioikeus - STPA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.

STPA1A1 Sosiaalioikeus I: Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä, ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Asko Uoti, Opettaja
asko.uoti[ät]uta.fi

Opetus

16.9.2013 – 11.11.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 16.9.2013 - 28.10.2013 viikoittain klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Ei opetusta viikolla 42
Ke 18.9.2013 - 30.10.2013 viikoittain klo 12-14, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Ei opetusta viikolla 42
Ma 11.11.2013, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Tentti
Ke 11.12.2013 klo 9-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Tentti (uusinta)
Harjoitukset 12 tuntia
Ma 23.9.2013 klo 12-14, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, johdanto oikeustapausharjoituksiin
Pe 1.11.2013 klo 10.15-15.45, Porin yliopistokeskuksen luokka 103, oikeustapausharjoitusten läpikäynti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos.

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja luentokuulustelu ja viikkoharjoitukset

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.

Luennot videoidaan Tampereelta Poriin luokkaan 107.