x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGS3 Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen teorioita ja sovellutuksia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen erilaisten lähestymistapojen perusteita ja soveltaa tätä tietoa omassa tutkimuksessaan sekä kuntoutustyössä.

Yleiskuvaus

Opintojakso järjestetään kahden päivän intensiivikurssina: "Katsaus logopediseen tutkimukseen Suomessa", osittain viedovälitteisesti Turusta, Helsingistä ja Oulusta.

HUOM!! LUENNOT ALKAVAT TASALTA
Aikataulu:
To 21.11.13
9.00-11.00 Helsinki
Professori Anu Klippi: Tutkimuskohteena afasiakeskustelujen multimodaalisuus
Yliopistotutkija Tarja Aaltonen: Kommunikointi kuulokojeen avulla
11-12 Tauko
12.00-14.00 Turku
Yliopisto-opettaja Kati Renvall: Toiminnalliset käsitteet ja keskustelun aiheet afasiaterapiassa: Pitäisikö ja voisiko adjektiiveja kuntouttaa?
Professori Pirjo Korpilahti: Varhaisen kielitaidon ennustavuus 13 - 36 kk seurantajaksolla - PuhuPois -tutkimus
Yliopiston lehtori Eira Jansson-Verkasalo: Änkyttävien lasten keskushermostollinen kuuloerottelu.
14-14.30 Tauko
14.30-16.30 Åbo
Tohtoriopiskelija Jenny Lindman: Yksi- ja kaksikielisten  lasten varhainen puheen- ja kielenkehitys sanavarastolla mitattuna
Tohtoriopiskelija Sofia Holmqvist: The association          between stress and vocal symptoms
Tohtoriopiskelija Emma  Kallvik: Heshet hos barn –    prevalens & bakgrund
Tohtoriopiskelija Leena Tuomiranta: Uuden sanaston oppiminen afasiassa

Pe 22.11.13
9.00-11.00 Tampere
Tohtoriopiskelija Sari Numminen: Vasemmanpuoleisen aivoinfarktin liuotushoidon yhteys kielellis-kognitiivisten toimintojen kuntoutumiseen ja koettuun elämänlaatuun vuoden seurannassa
Tohtoriopiskelija Marika Muttilainen: Suusyöpähoitojen  myöhäisvaikutukset: puhe, nieleminen ja elämänlaatu viisi vuotta hoitojen jälkeen
11-12 Tauko
12.00-14.00 0ulu
Professori Sari Kunnari: Lapsenkielen   tutkimuskeskus - meneillään olevat tutkimushankkeet
Tutkija Elina Niemitalo-Haapola: Taustamelun vaikutus kuullun prosessointiin
Tutkija Leena Mäkinen: Lasten kerrontataitojen arvioiminen
14.00-   Keskustelua

Opettajat

Katsaus logopediseen tutkimukseen Suomessa/ vaihtuvia luennoitsijoita , Vastaava opettaja

Opetus

21.11.2013 – 22.11.2013
Luento-opetus 14 tuntia
Katsaus logopediseen tutkimukseen Suomessa
To 21.11.2013 klo 9-16.30, A062
Pe 22.11.2013 klo 9-14.30, A062
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjatenttivaihtoehdon kirjallisuus:

Eggins, S. 2004. An introduction to systemic-functional linguistics. Lontoo: Continuum.

Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J. (toim.). 2009. Talk in interaction: Comparative dimensions. Helsinki: Finnish Literature Society.

Laine, M. & Martin, N. 2006. Anomia. Theoretical and clinical aspects. New York: Psychology Press.

 

Luentojen kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot

Katsaus logopediseen tutkimukseen Suomessa voidaan merkitä logopedian erityiskysymyksiin (S1-S6) eri koodeilla sen mukaan mihin aihealueeseen opiskelija kirjallisessa työssään suuntautuu.Suorituksesta on sovittava professorin kanssa.