x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tarkastella kriittisesti tietotekniikkaan liittyviä käsityksiä. Tutkitaan käsityksiä tietoteknologian muotoutumisesta ja roolista, tietotekniikan ammattilaisista, käyttäjistä, tietoteknologiasta organisaatioissa, tietoyhteiskunnassa, työnjaosta ja työtehtävistä muuttuvissa kehittämis- ja käyttökonteksteissa. Aihetta tarkastellaan yksityisten ihmisten, sekä käyttäjien että IT-ammattilaisten, ja organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Sisältö: Tietotekniikan historiaa, IT-ammattilaiset, Käsityksiä teknologian muotoutumisesta, Tietoteknologia työelämässä, Käsityksiä ihmisestä ja ihmisen tietojenkäsittelykyvyistä, Tietoteknologia ja organisaatiot, Tietoyhteiskunta, Tietotekniikan vaikutuksista, ammateista, työllisyys- ja tulevaisuusvisioista, tietämysyhteiskunnasta.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa (avoimen yliopisto-opiskelijoiden kiintiö 10)

Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tyk/index.html

Luennot, oppimispäiväkirja ja kirjallinen työ valitusta aineistosta.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikko ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Mikko Rouhonen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ke 12.3.2014 - 7.5.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, Paavo Koli -sali, paitsi 14.5. paikka avoin, ei luentoa pääsiäislomalla 23.4. ja vappuaattona 30.4.
Itsenäinen työskentely
Mahdollisista opetuksiin liittyvistä muutoksista (esim. opetusajat) ilmoitetaan kurssin kotisivuilla!

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

  1. Saarikoski, P., Suominen, J., Turtiainen, R. & Östman, S. (2009) Funetista Facebookiin - internetin kulttuurihistoria.http://www.gaudeamus.fi/verkkokirjakauppa/_kulttuuri/saarikoski-funetista-facebookiin/
  2. Laakkonen, M., Lamminpää, S. & Malaprade, J. (toim. 2011) Informaatioteknologian filosofia. http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi/
  3. Järvinen P. (1998) Oman työn analyysi ja kehittäminen. Opinpaja Oy, Tampere. http://books.google.com/books/about/Oman_ty%C3%B6n_analyysi_ja_kehitt%C3%A4minen.html?id=iKJuAAAACAAJ

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN:

Haku opintoihin alkaa to 21.11.2013 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Opintoihin voi ilmoittautua  31.1.2014 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.