x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää vaihtoehtoisia tapoja edetä tietojärjestelmän suunnittelussa
- tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia tietojärjestelmän suunnitteluprosessissa
- tietää ohjelmiston tuotteistuksen asettamia vaatimuksia
- osaa tehdä ohjelmiston testaussuunnitelman
- osaa alkeita projektin työn ja ajankäytön hallinnasta
- osaa esittää omat ratkaisunsa käyttäen tunnettuja menetelmiä ja perustella tekemänsä valinnat

Sisältö: Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun päävaiheisiin liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisutapoja. Ohjelmistojen tuotteistamiseen liittyviä asioita (mm. ohjelmistojen testaus ja versiointi).

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa (avoimen yliopisto-opiskelijoiden kiintiö 10)

Suoritus harjoitustyöllä, viikkoharjoituksin ja essein.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikko ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Tarja Tiainen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
To 13.3.2014 - 10.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni, ls B1096, osoite: Kanslerinrinne 1
Pe 14.3.2014 - 4.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni, ls B1096, osoite: Kanslerinrinne 1
Harjoitukset
Ti 25.3.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00
Ti 25.3.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00
Ti 25.3.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 16.00-18.00
Ke 26.3.2014 - 16.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00
Mahdollisista opetuksiin liittyvistä muutoksista (luennot, harjoitukset jne.) ilmoitetaan kurssin kotisivuilla!

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: Opintojakso TIEP4Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto I

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN:

Haku opintoihin alkaa to 21.11.2013 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Opintoihin voi ilmoittautua 31.1.2014 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden.