x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEP3 Tietokantojen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
• tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
• osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
• osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
• osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Sisältö: Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa

Maksu

50 euroa

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ti 24.9.2013 - 12.11.2013 viikoittain klo 10.00-12.00, 24.9. Pinni, ls B1100, 1.10. alkaen B1097, os. Kanslerinrinne 1, Ei viikolla 42 (15.10.)
Ke 25.9.2013 klo 8.00-10.00, Linna, ls K103, Kalevantie 5
Ke 23.10.2013 - 30.10.2013 viikoittain klo 8.00-10.00, Linna, ls K103, Kalevantie 5
Harjoitukset
Mikroluokkaharjoitukset kts. ohje kurssin sivulta
To 26.9.2013 - 7.11.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B, ML 40 (0. krs), osoite: Kanslerinrinne 1, Ei viikolla 42 (17.10.)
Pe 27.9.2013 - 8.11.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Linna, ML 50 (huone K114), Kalevantie 5, Ei viikolla 42 (18.10.)
Ma 30.9.2013 - 11.11.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Linna, ML 51 (huone K115), Kalevantie 5, Ei viikolla 42 (14.10.)
Luentosaliharjoitukset
To 3.10.2013 - 14.11.2013 viikoittain klo 14.00-16.00, Pinni, ls B1084, osoite: Kanslerinrinne 1, Ei viikolla 42 (17.10.)
Harjoitustöitä varten
To 21.11.2013 klo 12.00-14.00, Linna, ML 50 (huone K114), Kalevantie 5
Pe 22.11.2013 klo 12.00-14.00, Linna, ML 50 (huone K114), Kalevantie 5
Ma 25.11.2013 klo 12.00-14.00, Linna, ML 51 (huone K115), Kalevantie 5

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: TIEY4 Tietotekniikkataidot tai vastaavat tiedot ja taidot.