x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP4 Elämyksellinen media ja pelit (AYO, verkko-opinnot, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-kykenee muodostamaan yleiskuvan digitaalisten mediamuotojen ominaispiirteistä elämyksellisyyden näkökulmasta
-tunnistaa erilaisia digitaalisen vuorovaikutteisen median ja pelien muotoja ja lajityyppejä
-kykenee erittelemään digitaalisen vuorovaikutteisen median ja pelien rakenteita ja toiminnallisuuksia erityisesti käyttäjän ja pelaajan näkökulmasta

Opettajat

Sami Serola, Vastaava opettaja

Opetus

4.11.2013 – 12.1.2014
Itsenäinen työskentely
Verkkokurssi alkaa viikolla 45 (4.11.2013) ja päättyy viikon 2 lopussa (12.1.2014). Joulutauko viikoilla 51 ja 52.

Arviointi

Numerolla 1-5.