x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Halllintotiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalan peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää hallinnon, organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut ja kykenee soveltamaan tieteenalan perusteita itsenäisessä kirjallisessa työskentelyssä.

SISÄLTÖ
A Hallintotiede tieteenä
B Organisaatioteoriat
C Johtamisteoriat
D Innovaatiojärjestelmät

Yleiskuvaus

Luennot 20 h
Luentojen lisäksi tentit (3 tenttimahdollisuutta).
1. tentti viimeisellä kerralla.

Luennot (2 op) ja kirjallisuus (3 op) tentitään erillisinä tentteinä.
Kirjallisuus tentitään sähköisesti opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Huom! Kurssille otetaan ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoita sekä TaY:n tutkinto-opiskelijoista muita kuin JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Periodissa II (klo 14-17) järjestettävä kurssi (opettajana Juha Vartola) on tarkoitettu JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 10.10.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

luennot: Kari Kuoppala, Vastaava opettaja
Kirjatentin vastaanottaja: Jani Rajaniemi, Vastaava opettaja

Opetus

21.10.2013 – 20.11.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 21.10.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
Ti 29.10.2013 klo 16.00-20, pt. ls. D10a
Ti 5.11.2013 klo 16.00-20, pt. ls. D10a
Ti 12.11.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
To 14.11.2013 klo 16.00-20, pt. ls. D10b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentojen lisäksi tentti ke 20.11.2013 klo 16-20 päätalo ls. D10a, tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Uusintatentit: ti 28.1.2014 klo 16-18 ja ti 25.3. klo 16-18, pt. ls. D10a+b, avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin sähköisesti nettirekassa 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

1. Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.

2. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.

3. Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-palvelu, Otava 2007.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALHAP01
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen päättynyt: kysy mahdollisia vapaita paikkoja.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (100 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (100) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella. HUOM! Katso myös kohta Yleiskuvaus.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352