x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet (avoin yliopisto-opetus, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen periaatteet hyväksikäyttäjän näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää tilinpäätösasiakirjojen rakenteet ja osaa tulkita yritystoiminnan tavanomaisia taloudellisia tunnuslukuja.

Sisältö
Opintojakson aihealueet ovat: Tilinpäätösraporttien sisältö ja laatiminen; Kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet; Kassavirtalaskelmat.

Yleiskuvaus

  • Luennot 24 h
  • Luennot ja kirjallisuus tentitään aina samassa tentissä
  • kaksi tenttimahdollisuutta

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat: Opintoihin otetaan ensisijaisesti kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittavia opiskelijoita (sivuaineopiskelijoita) voimassaolevan etusijajärjestyksen perusteella. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat ensisijaisesti 1. periodin toteutukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eve Metsäranta, Vastaava opettaja
Hannele Mäkelä, Vastaava opettaja

Opetus

21.1.2014 – 25.2.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 21.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 16.15-20.00, Linna, Väinö Linna-sali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali:
1. e-aineisto: luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla

2. Horngren-Sundem-Elliot-Philbrik: Introduction to Financial Accounting, 10. painos, Pearson,  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätiedot

Ensimmäinen luentotentti ti 4.3. klo 16-20, pt. ls. A1