x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAS39 Minotaurosseminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden maisteriopinnot
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta roolista, sen kytköksistä taloudelliseen ja poliittiseen valtaan sekä sen vaikutuksista maailmantalouden historialliseen ja viimeaikaiseen kehitykseen. Opiskelija myös osaa soveltaa oppimaansa kansainvälisen markkinatalousjärjestelmän objektiiviseen arviointiin ja pystyy tuottamaan aiheesta julkaisukelpoista tutkimustekstiä.

Yleiskuvaus

Opintojakso on monitieteinen kokonaisuus, jossa tarkasteltavana olevaa teemaa, eli kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita ja niiden ylivaltaa lähestytään syvällisesti perinteisten yhteiskuntatieteiden (taloustiede, sosiologia, valtio-oppi ja kansainvälinen politiikka) näkökulmista. Yhteiskuntatieteilijöiden lisäksi opintojaksolle osallistuu käännöstieteen opiskelijoita.

Korvaavuudet:

Sosiologia:
SOS6.3.2 Sosiaaliset instituutiot, 5 op JA/TAI
SOS10.3.2 Valta ja eriarvoisuus, 5op JA/TAI
SOS 10.4.3 Globaalin sosiologia, 5op JA/TAI
SOSM 6.3 Sosiologinen ajattelu II, 5op

Taloustiede:
KATTAS39, 10op

Politiikan tutkimus:
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät 10 op TAI
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen 10 op.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle halukkaiden tulee ilmoittautua ma 16.12.2013 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hannu.laurila(at)uta.fi.

Opettajat

Laurila Hannu, Vastaava opettaja
Herranen Olli, Opettaja
Juutinen Marko, Opettaja

Opetus

10.1.2014 – 25.4.2014
Seminaari
Seminaari
Pe 10.1.2014 - 28.2.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A1081
Poikkeukset:
10.1.2014 klo 14 –15 , Pinni ls. A3107
Pe 14.3.2014 - 25.4.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A1081

Oppimateriaalit

Opintojakso koostuu avausluennoista, pienryhmätyöskentelystä ja seminaari-istunnoista. Opintojaksolla tuotetaan suomennos Yanis Varoufakisin kirjasta The Global Minotaur. Osuuskunta Vastapaino julkaisee suomennoksen. Jokainen pienryhmä, joihin kuuluu eri alojen yhteiskuntatieteilijöiden lisäksi käännöstieteilijöitä, kääntää osan em. kirjasta. Lisäksi ryhmät syventävät kääntämänsä osan sisältöä alan muun kirjallisuuden valossa ja tuottavat siitä esseen, joka julkaistaan Alusta!-verkkolehdessä. Pienryhmien osasuomennokset ja esseet käsitellään ja työstetään julkaisukelpoisiksi kaikille yhteisissä seminaareissa.

Lisätiedot

Ensimmäinen kokoontuminen on perjantaina 10.1.2014, jolloin opiskelijat jaetaan pienryhmiin ja päätetään tarkemmasta jatko-ohjelmasta. Opintojakso päättyy toukokuussa 2014 pidettävään kurssijuhlaan. Opintojakson luonteen vuoksi opiskelijoilta edellytetään vahvaa sitoutumista koko kevään ajaksi.