x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA31 Politiikan ja oikeuden suhde 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle perustan oikeuden ja politiikan suhteen tarkastelulle politiikan tutkimuksen näkökulmasta. Kurssi luo opiskelijalle edellytykset ymmärtää politiikan ja oikeuden muuttunut suhde kansallisvaltioissa, EU:ssa ja moninaisissa yksilöiden välisissä suhteissa.

Yleiskuvaus

II maailmansodan jälkeisenä aikana politiikan ja oikeuden suhteessa on tapahtunut merkittävä muutos. Muutos liittyy perus- ja ihmisoikeuksien kasvaneeseen merkitykseen kaikessa julkisessa käytössä. Muutos ilmaistaan toteamalla, että kaikessa julkisessa vallankäytössä on huomioitava ihmis- ja perusoikeudet. Vallankäyttö, jossa näin ei menetellä ei ole enää legitiimiä. Vallankäyttö on ihmis- ja perusoikeuksien rajaamaa. Vallankäyttö on oikeudellistunut. Tämä pätee kansallisvaltioissa, EU:ssa ja yksilöiden välisissä suhteissa.  Politiikan ja oikeuden suhdetta tarkastellaan luentokurssilla muutoksen näkökulmasta. Luentokurssilla hahmotetaan, miten politiikan ja oikeuden suhde on ymmärretty modernissa valtiossa ja miten tuon suhteen muutos nykyiseen muotoonsa on toteutettu omassa ajassamme. Lisäksi tarkastellaan, millaisina kysymyksinä politiikan ja oikeuden muuttunut suhde ilmenee politiikan tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen tapani.turkka@uta.fi.

Opettajat

Tapani Turkka, Vastaava opettaja
tapani.turkka[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2014 – 13.2.2014
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 14.1.2014 - 11.2.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118
To 16.1.2014 - 13.2.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentokurssi koostuu luennoista (20 h), ja esseestä (oheismateriaali).