x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet (AYO, verkko-opinnot, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kirjanpitoinformaation tuottamisesta ja hän ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen muodostumisen informoinnissa. Opiskelija osaa kirjata tavanomaisia liiketapahtumia tiliristikoille ja tehdä tiliristikoilla tilinpäätöksen.

Sisältö
Opintojakson aihealueet ovat: Kirjanpidon peruskäsitteet; Erityyppiset liiketapahtumat; Kirjanpidon tiliryhmät ja kirjaussäännöt; Peruskirjausten tekeminen tiliristikoilla; Arvonlisäveron kirjanpidolliset kytkennät; Palkanmaksukirjaukset; Tilien päättäminen tiliristikkokirjanpidossa sekä tilinpäätöksen laatiminen.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen alempaa kohdasta Lisätiedot.

Kurssi on kauppatieteiden erillinen aineopintojakso (Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot/Tilinpäätösraportoinnin opintokokonaisuudesta)

Kurssi toteutetaan e-oppimisalustalla.

Luento-opetus 4 h + 28 h verkossa
Orientaation lisäksi max kaksi lähiopetuskertaa

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 12.9.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

lehtori Irene Sivonen, Vastaava opettaja
tradenomi Saija Lehtinen, Tuutori

Opetus

16.9.2013 – 20.11.2013
Luento-opetus 4 tuntia + 28 tuntia Verkossa
Ma 16.9.2013 klo 17.15-18.45, Pinni B ls.1100, HUOM ! Muuttunut kellonaika. Opintojakson orientaatio (läsnäoloa edellytetään)
Ma 7.10.2013 klo 17.15-18.45, Pinni B ls.1100, HUOM ! Muutos opetusaikataulussa, Lähiopetus
Ke 20.11.2013 klo 17.00-19.00, Pinni B ls.3107, Lähiopetus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu seuraavasti: 70% tentti ja 30% harjoitustehtävät.

Tentti ke 27.11.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1 (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua). Uusintatentti 9.1.2014 klo 16-20, päätalo ls. A1. Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tähän tenttiin NettiRekan kautta ja tutkinto-opiskelijat NettiOpsun kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

1. Ihantola - Leppänen - Kuhanen - Sivonen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, uusin painos.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. e-aineisto: Kurssimateriaali opintojakson kotisivuilla.

3. Lisäksi muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOLLE KATLAA22
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen päättynyt.


Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (100 paikkaa). Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.
Huom!
Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella (50 paikkaa). Opintojaksolle valitaan ensisijaisesti ko. oppiaineen sivuaineopiskelijoita. Opiskelijat valitaan opintopistemäärän perusteella ja edeltävinä opintoina vaaditaan KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet.
*****
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@uta.fi puh. 050-4627352