x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA15 Politisoituminen ja konfliktit: teoreettisia lähtökohtia - seminaari (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän osaa soveltaa tieteenalan käsitteellisiä lähtökohtia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Sisältö
Seminaarissa opiskelija soveltaa luennoilla esiteltyjä lähtökohtia ja teoreettisia käsitteitä. Kurssiin liittyy oheislukemisto ja temaattinen essee. Temaattisessa esseessä opiskelija tarkastelee valitsemaansa ajankohtaista esimerkkitapausta, jonka kautta hän analysoi konfliktidynamiikka, toimijoita ja näkemysten sekä prosessien politisoitumista.

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen opintojakson HALYAA14 kohdalta.
Huom! Opintojaksot HALYAA14 ja HALYAA15 suoritetaan samana keväänä. Ilmoittautuessasi jaksolle HALYAA14 ilmoittaudut samalla myös jaksolle HALYAA15.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

HALYAA15: Osallistuminen opetukseen, essee
Opetusajankohdat ja -paikat

HALYAA15 -kurssi esittelee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja aluetieteen keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Teorioita esitellään tutkimusta jäsentävinä käsitteellisinä näkökulmina, joihin sisältyy myös metodologinen ulottuvuus – siis ’tutkimusteorioina’. Kurssilla korostuu vaihtoehtoisten teoreettisten näkökulmien moninaisuus. Teemaseminaarissa perehdytään ajankohtaisiin alueellisiin ja ympäristökonflikteihin joita tulkitaan teorioita soveltaen.

Sisältö
Seminaarissa opiskelija soveltaa luennoilla esiteltyjä lähtökohtia ja teoreettisia käsitteitä. Kurssiin liittyy oheislukemisto ja temaattinen essee. Temaattisessa esseessä opiskelija tarkastelee valitsemaansa ajankohtaista esimerkkitapausta, jonka kautta hän analysoi konfliktidynamiikka, toimijoita ja näkemysten sekä prosessien politisoitumista.

Maksu

100 euroa

Opettajat

Helena Leino, Vastaava opettaja
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Opettaja

Opetus

12.3.2014 – 14.5.2014
Luento-opetus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vaadittavat edeltävät opinnot HALYAP01 Ympäristön ja alueiden politiikka.