x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA25 Julkistalousoikeus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva julkisyhteisöjen varainkäytön ja varainhankinnan sekä julkistalouden valvonnan oikeudellisista perusteista.

Sisältö
- Julkisen talouden tehtävät ja rakenne; valtiontalous ja kunnallistalous
- Valtiontaloudellinen päätösvalta
- Valtion talousarvio
- Valtiontalouden varainkäytön valvonta
- Kunnallistalous, päätöksenteko ja varainkäytön valvonta
- Kuntien valtionapujärjestelmä
- Julkinen liiketoiminta ja julkiset hankinnat
- Välillinen julkistalous

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Luennot (12 h); kirjallinen tentti
Opetusajankohdat ja -paikatPakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen.
Suositeltavat edeltävät opinnot: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet.

Huom! Opintojakso vastaa avoimessa yliopistossa aikaisemmin järjestettyä JOIKA3 Julkistalouden oikeudelliset perusteet 5 op -opintojaksoa.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ma 16.9.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Julkisoikeuden yliopistonlehtori Jani Wacker, Vastaava opettaja

Opetus

27.9.2013 – 11.10.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentit: To 24.10.2013 klo 10-12 pt. ls. A1 (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Ti 19.11. klo 16-20 pt. ls. D10a+b Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tähän tenttiin sähköisesti nettirekassa 7 päivää ennen tenttiä.

Ti 17.12. klo 16-20 Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tähän tenttiin sähköisesti nettirekassa 7 päivää ennen tenttiä.

 

Oppimateriaalit

Myllymäki: Finanssihallinto-oikeus. 2007. Saatavissa myös e-aineistona.

Kankaanpää - Oulasvirta - Wacker: Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. 2011. (saatavissa e-aineistona eduskunnan tarkastusvaliokunnan internet-sivuilta (kohdasta 'Julkaisut')).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALJUA25
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
on päättynyt.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352