x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (avoin yliopisto-opetus, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

SISÄLTÖ:
– Julkisoikeus oppiaineena
– Valtiojärjestyksen perusteet
– Suomen valtiosääntö, EU-oikeus ja kansainvälinen oikeus
– Yksilön oikeusasema; perusoikeudet ja ihmisoikeudet
– Hallinto-oikeuden peruskäsitteet ja -periaatteet
– Hallinto-oikeudellisen oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet
– Kunnallinen itsehallinto
– Julkisoikeuden osa-alueet

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Luennot 18 h
Luentojen jälkeen tentit (kolme tenttimahdollisuutta kevätlukukaudella 2014)
Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.


Luennot torstaisin klo 16.15-20.15
to 6.2.2014, Pinni B ls. 3107
to 13.2., Pinni B ls. 3107
to 20.2., Pinni B ls. 3107
Ei luentoa to 27.2.
to 6.3., Pinni B ls. 4113

1. tentti ke 19.3. klo 16.00-19, pt. ls. D11 (ei ilmoittautumista).
Uusinnat (2 kpl) ti 29.4. ja ti 20.5. klo 16-20 D10a+b.

avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin sähköisesti nettirekassa 7 päivää ennen tenttiä.

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet,  edeltävä kurssi (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! HALJUA14 kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssi on hyväksyttävästi suoritettu.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ma 3.2.2014. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot".
Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti (10) vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumisen tiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

julkisoikeuden yliopisto-opettaja Heidi Niemi, Vastaava opettaja

Opetus

6.2.2014 – 6.3.2014
Luento-opetus 18 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Husa - Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet, 2008 (josta luetaan pääjaksot I, III, VI ja VII)

2. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2008 tai 2011, pääluvut 1, 3, 5 ja 9 (e-aineisto)

3. Länsineva: Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa (moodlessa)

4. Harjula-Prättälä, 2012: Kuntalaki, Tausta ja tulkinnat, Johdanto-osa, sivut 3-102

Huom! Kohdan 4. teos on muuttunut; tieto päivitetty 5.2.2014.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN HALJUA14 -opintojaksolle
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen 21.11.2013-29.1.2014 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Huom! Hakulomakkeella kohta "HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet"

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (100 opiskelijaa) vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen (katso tarkemmin ylhäältä kohdasta Yleiskuvaus). Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352