x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAS11 Taloustieteen matematiikka II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee modernin taloustieteellisen tutkimuskirjallisuuden seuraamisessa tarvittavat matemaattiset menetelmät ja osaa soveltaa niitä talousteoreettisen tutkimuksen tekemisessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen

Opettajat

Saariaho Matti, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

2.9.2013 – 8.10.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 2.9.2013 - 7.10.2013 viikoittain klo 8-10, Päätalo ls. A3
Ma 2.9.2013 klo 10-12, Päätalo ls. A3
Ti 3.9.2013 - 1.10.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni ls. A3111
Harjoitukset 12 tuntia
Harjoitukset
Ma 9.9.2013 - 7.10.2013 viikoittain klo 10-12, päätalo ls. A3
Ti 8.10.2013 klo 8-10, Pinni ls. A3111