x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

Yleiskuvaus

Jakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa niin, että sekä jakson opetus että tenttiminen tapahtuu TAMK:n puolella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouni Ranta, Opettaja
Jani Wacker, Opettaja

Opetus

12.3.2014 – 16.5.2014
Luento-opetus 18 tuntia
Ke 12.3.2014 - 9.4.2014 viikoittain klo 17-20, TAMK auditorio G00-10
LUENTOTENTTI
Ke 23.4.2014 klo 17-20, TAMK auditorio E1-06, Ilmoittautuminen nettiopsussa
Ke 14.5.2014 klo 17-20, TAMK auditorio E1-06, Ilmoittautuminen nettiopsussa

Oppimateriaalit

1. Husa - Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet, 2008 (luennolla ilmoittettavin osin)

2. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2008 tai 2011, pääluvut 1, 3, 5 ja 9 (e-aineisto)

3. Länsineva: Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa (moodlessa)

4. Salminen: a) Kansainvälisistä ihmisoikeuksista ja b) Euroopan unioni ja perusoikeudet (moodlessa)

Lisätiedot

Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.