x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tietyn vakuutuslajin teorianmuodostukseen ja nykykäytäntöihin. Opiskelija ymmärtää valitsemansa vakuutuslajin erityispiirteet suhteessa muihin vakuutuslajeihin ja sen liiketoiminnan arvonluontilogiikan. Opiskelijalla on kyky ymmärtää ja kehittää lajin liiketoimintaa. Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan vakuutuslajin käytänteitä ja kykenee ideoimaan uusia ratkaisuja eri arvoketjun osiin.

Opettajat

Vakuutustieteen professori, Vastaava opettaja

Lisätiedot

Kirjatenttinä sovitaan professorin kanssa henkilökohtaisesti.