x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRS41 Vakuutustoiminnan johtaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vakuutusyhtiöiden ja -laitosten johtamisen erityispiirteisiin. Opiskelija ymmärtää vakuutustoiminnan arvoketjun osat ja kunkin osan vaikutuksen yrityksen arvonluontiin. Opiskelijalla on näkemys vakuutusliiketoiminnan kokonaisvaltaisen hallinnan osaamisvaatimuksista ja erityisongelmista johtamisen osalta. Opiskelija ymmärtää kansainvälisessä finanssiliiketoimintaympäristössä toimimisen vaatimukset. Opiskelija tuntee yleisimmät strategisen suunnittelun ja johtamisen teoriat ja osaa soveltaa niitä vakuutustoimintaan. Opiskelija oppii palvelu- ja liiketoimintaprosessien innovoinnin haasteet ja osaa kyseenalaistaa vallitsevat liiketoimintamallit. Opiskelija ymmärtää myös viranomaisvalvonnan asettamat vaatimukset strategian reunaehtoina.

Opettajat

Vakuutustieteen professori, Vastaava opettaja

Opetus

17.9.2013 – 22.10.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 10.9.2013 - 22.10.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls A 2089
To 12.9.2013 klo 14-16, Päätalo ls A31
To 19.9.2013 - 17.10.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls A 3103