x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA23 Vahinkoriskit 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeiset vahinkoriskien käsitteet, teoriat, syntymekanismit. Opiskelija oppii vahinkoriskien kartoitus-, analysointi ja hallintaprosessit. Opiskelija omaksuu vahinkovakuutusten hinnoittelu- ja korvausperiaatteet, vakuutuksen elinkaaren ja sen vaatiman hoidon sekä vastuunvalinnan. Opiskelija sisäistää keskeiset vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutusluokat ja niiden mahdollisuudet ja käyttökelpoisuuden vahinkoriskien hallintakeinoina. Opiskelija ymmärtää vahinkoriskit eri näkökulmista; yksilö, yritys/yhteisöt, yhteiskunta ja vakuutusyhtiö.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aarno Ahteensivu, Opettaja

Opetus

23.10.2013 – 27.11.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
To 24.10.2013 - 28.11.2013 viikoittain klo 10.15-12.45, Päätalo ls A 3
Ryhmätyöskentely 3 tuntia