x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA15 Politisoituminen ja konfliktit: teoreettisia lähtökohtia - seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän osaa soveltaa tieteenalan käsitteellisiä lähtökohtia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että Politisoituminen ja konfliktit -luennot on suoritettuna. Ilmoittautuminen NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Helena Leino, Vastaava opettaja
Markus Laine, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2014 – 14.5.2014
Seminaari
Politisoituminen ja konfliktit
Ke 12.3.2014 - 14.5.2014 viikoittain klo 12-15, Päätalo ls. A3

Lisätiedot

Opintojaksoa edeltävä pakollinen suoritus on HALYAA14 periodissa III.