x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden maisteriopinnot
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy tutkimuksen ja teorian erilaisiin muotoihin ja tutustuu teorian tuottamiseen käytännössä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää näkökulman keskeisen merkityksen tutkimusprosessissa ja osaa muodostaa tutkimuksen näkökulman itsenäisesti. Kurssi tarjoaa myös valmiuksia tiedon analyysiin ja tutkimustiedon kriittiseen lukutaitoon. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimuksen metodologisten suuntausten ominaispiirteet ja niiden väliset jännitteet. Hän tunnistaa tutkimuksesta sen metodologiset lähtökohdat rajoituksineen ja kykenee tämän perusteella arvioimaan tutkimustiedon pätevyyttä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kurssin suoritettuaan miten tutkimuksen yhteiskunnalliset sidokset rakentuvat ja hän osaa soveltaa tiedon tuottamisen poliittisia ja eettisiä ehtoja sekä omassa asiantuntijatyössään että arvioidessaan muiden tuottamaa tietoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouni Häkli, Vastaava opettaja

Opetus

8.1.2014 – 27.2.2014
Luento-opetus 12 tuntia
Tutkimus ja teoria, luennot
Ke 8.1.2014 - 19.2.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A 3107
Seminaari 12 tuntia
Tutkimus ja teoria: seminaari
To 9.1.2014 - 13.2.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A 3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei luennon asioiden toistamiseen. Päiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia.