x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys julkisyhteisöjen toiminnan taloudellisesta analysoinnista ja alan tutkimuksesta. Opiskelija osaa laatia mittareita ja arvioida niiden toimivuutta. Hän ymmärtää tunnuslukujen monitulkintaisuutta. Opiskelija tuntee julkisyhteisöjen tilinpäätösinformaation ja osaa tulkita tilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen pohjalta julkisyhteisöjen taloudellista tulosta ja asemaa. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen toiminnan taloutta ja talouden tasapainoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pasi Leppänen, Vastaava opettaja
Kristiina Engblom-Pelkkala, Vastaava opettaja
kristiina.engblom-pelkkala[ät]uta.fi

Opetus

12.3.2014 – 14.5.2014
Luento-opetus
Ke 12.3.2014 - 16.4.2014 viikoittain klo 16-18, Pinni B ls 3117
Poikkeukset:
2.4.2014 , ei opetusta
9.4.2014 , ei opetusta
Pe 14.3.2014 - 11.4.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B ls 3111
Poikkeukset:
11.4.2014 klo 14 –16 , Päätalo ls A 07
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ke 7.5.2014 - 14.5.2014 viikoittain klo 16-18, Pinni B 3117
Pe 9.5.2014 klo 14-16, Pinni B ls 3111

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

seminaarityöskentely

harjoitustyö(t)

esseet