x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa laaja-alaisempi kuva hallinto-oikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista. Hän tuntee hallinto-oikeudellisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja erilaiset suuntaukset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeuden alalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2013 – 31.12.2013
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Alkuluento (8 t)
Ma 9.9.2013 klo 14.15-16.00, Pinni A2057
Ti 10.9.2013 klo 10.15-12.00, Pinni A2057
Ke 11.9.2013 klo 14.15-16.00, Pinni A2057
To 12.9.2013 klo 10.15-12.00, Pinni A2057
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Esseeseminaari (12 t): 2. periodi (tarkka ajankohta sovitaan luennon yhteydessä)

Arviointi

Numerolla 1-5.