x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (laskentatoimi) 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on omakohtainen kokemus vaativasta liiketaloustieteellisestä tutkimustyöstä siihen kuuluvine vaiheineen ja tutkimusstrategisine valintoineen. Opiskelijalla on valmiudet tutkimustyöhön ja yritystoiminnan tieteelliseen tarkasteluun. Lisäksi suorittaessaan seminaaria opiskelija kehittää suullisen esityksen laadintataitojaan ja esiintymisvalmiuksiaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse laskentatoimen yliopisto-opettaja Hannele Mäkelälle (hannele.makela@uta.fi) 30.4.2013 mennessä.

Opettajat

Eeva-Mari Ihantola, Vastaava opettaja
Lili Kihn, Vastaava opettaja
Salme Näsi, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 50 tuntia
Eeva-Mari Ihantolan ryhmä
Pe 13.9.2013 - 27.9.2013 viikoittain klo 9-12
Pe 15.11.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 9-12
Salme Näsin ryhmä
Ti 10.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 10-12
Harjoitukset 2 tuntia

Lisätiedot

Pro gradu -seminaarista yksi toteutus myös keväällä 2014 (Petri Vehmanen).