x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAS19 Konsernitilinpäätös II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisemmin konsernitilinpäätöksen laadinnan problematiikan ja osaa laatia konsernitilinpäätöksen monenlaisista yritysrakenteista sekä kansallisen normiston mukaisesti että IFRS-standardeihin perustuen.

Opettajat

Petri Vehmanen, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2014 – 24.4.2014
Luento-opetus 15 tuntia
To 13.3.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 12-15, Päätalo A32 (paitsi 3.4.2014 klo 12-15 päätalo A4), Huom! 20.3.2013 on KATLAS17-kurssin toinen tenttimahdollisuus!
Harjoitukset 10 tuntia
To 13.3.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 16-18, Päätalo C8, Huom! Kurssilla ei ole opetusta pääsiäisloman aikana (17.-23.4.2014)