x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset IFRS-standardien arvostus- ja jaksotussäännöt sekä niiden teoreettiset perusteet. Hän osaa arvioida niitä itsenäisesti ja kykenee esittämään perustellusti niitä koskevia parantamisehdotuksia.

Opettajat

Petri Vehmanen, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2013 – 28.11.2013
Luento-opetus 25 tuntia
To 24.10.2013 - 28.11.2013 viikoittain klo 15-18, Pinni B3116
Ti 29.10.2013 - 26.11.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B4113

Lisätiedot

HUOM! Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Kurssille osallistuvat opiskelijat koostuvat Laskentatoimen teoria ja IFRS I -kurssille valituista opiskelijoista.