x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käyttäytymistieteellisen laskentatoimen tutkimuksen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuudennäkymiä ja osaa analysoida ja arvioida tutkimusta ja sen tuloksia kriittisesti. Opiskelija ymmärtää inhimillisten tekijöiden ja johdon laskentatoimen välisiä kytkentöjä ja osaa kyseenalaistaa perinteisen mekanistisen laskentatoimen näkemyksen sekä käytännön että teorian tasolla. Lisäksi suorittaessaan opintojaksoa opiskelija kehittää suullisen esityksen laadintataitojaan ja esiintymisvalmiuksiaan saamansa ohjauksen ja palautteen perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Valintojen tulokset julkaistaan Nettiopsussa viimeistään ma 2.9.2013

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eeva-Mari Ihantola, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2013 – 28.11.2013
Pienryhmäopetus 27 tuntia
To 5.9.2013 - 28.11.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni B0039
Harjoitukset 12 tuntia + 18 tuntia Verkossa
Ke 13.11.2013 - 20.11.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni 3117