x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisessä tutkimuksessa ja erityisesti liiketaloustieteessä käytetyt tutkimusotteet ja niiden tieteenfilosofiset perusteet sekä omaa tutkimusstrategisia valintoja koskevat valmiudet, jotka ovat tarpeen pro gradu -tutkielman tekemisessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Valintojen tulokset julkaistaan Nettiopsussa 4.9.2013.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Salme Näsi, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2013 – 14.10.2013
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 9.9.2013 klo 14-16, Pinni A3111
Ke 11.9.2013 klo 14-16, Pinni A3111
Ma 16.9.2013 klo 14-16, Pinni A3111
Ke 18.9.2013 klo 14-16, Pinni A3111
Ma 23.9.2013 klo 14-16, Pinni A3111
Ma 7.10.2013 klo 14-16, Pinni A3111
Ke 9.10.2013 klo 14-16, Pinni A3111
Harjoitukset 16 tuntia
Harjoitukset vakuutustieteen opiskelijoille
Ma 23.9.2013 - 30.9.2013 viikoittain klo 8-12, Pinni B3117
Ma 7.10.2013 klo 8-12, Pinni B3117
Harjoitukset laskentatoimen opiskelijoille
Pe 20.9.2013 klo 10-12, Pinni B 3118
Pe 4.10.2013 klo 10-12, Pinni B 3118
Pe 11.10.2013 klo 10-12, Pinni B 3118
Ma 21.10.2013 klo 14-16, Päätalo ls. C5
Ke 30.10.2013 klo 14-16, Päätalo ls. C5

Lisätiedot


Kurssin toteutus on täsmentynyt seuraavalla tavalla: opintojakso on tarkoitettu sekä laskentatoimen että vakuutustieteen opiskelijoille, jotka osallistuvat yhteisten luentojen lisäksi myös oppiainekohtaisiin harjoituksiin!