x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä organisaatioissa ja arvoverkoissa tapahtuvan muutoksen ohjaamiseen. Hän tunnistaa konsultointiprosessin vaiheet ja osaa soveltaa niihin liittyviä konsultatiivisia menetelmiä. Hän hallitsee keskeisten konsultatiivisten tyylien perusteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Klaus af Ursin, Vastaava opettaja
Perttu Salovaara, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2013 – 5.12.2013
Luento-opetus 15 tuntia
To 12.9.2013 - 3.10.2013 viikoittain klo 8-12, Ls 140 Atalpa
To 31.10.2013 - 7.11.2013 viikoittain klo 13-16, Ls 140 Atalpa
Ke 4.12.2013 klo 13-17, Pinni B 3117
To 5.12.2013 klo 13-17, Pinni B 3118
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Harjoitukset 40 tuntia

Arviointiperusteet

Tiimikohtainen projekti ja projektiraportti. Yksilötyönä tehtävä kirjallisuuteen perustuva essee.

Lisätiedot

Toteutetaan yhdessä HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa -kurssin kanssa.

Suositellaan, että kurssille tultaessa KATJOS31 Organisaatioteoria -kurssi on suoritettuna tai suoritetaan samanaikaisesti tämän kurssin kanssa.

Huom! Kurssin voi suorittaa 5 op laajempana, jolloin 5 op merkitään opintojaksoon KATJOS49 Yrityksen johtamisen erityiskysymyksiä.