x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen johtamisessa ja tuntee aihealueen keskeiset teoreettiset näkökulmat. Hän osaa soveltaa teorioita johtamisviestinnän analyysiin ja kykenee kehittämään omaa johtamisviestinnän osaamistaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arja Ropo, Vastaava opettaja
Helena Forsman, Vastaava opettaja
Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja

Opetus

29.1.2014 – 5.3.2014
Luento-opetus 18 tuntia
Ke 29.1.2014 - 5.3.2014 viikoittain klo 14-17, Päätalo D125

Arviointiperusteet

Yksilö- ja ryhmäesitykset, kirjalliset raportit

Oppimateriaalit

  1. Hackman, M.Z. & Johnson, G.E. (2009) Leadership: A Communication Perspective.
  2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali