x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kunnallisen itsehallinnon erityispiirteet
- on perehtynyt kunnallisoikeuden erityiskysymyksiin työseminaarin kulloistenkin ajankohtaisten teemojen alueelta
- tuntee alueellisten hallintoyksiköiden oikeudellisen aseman ja niitä koskevat kansainväliset periaatteet
- hallitsee aluekehitystyön oikeudelliset periaatteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle ilmoittaudutaan kirjautumalla opintojakson moodle-alustalle (kurssiavain: HALJUS13). Mahdollinen karsinta edeltävien opintojen, opintosuunnan opintovaatimusten ja opintomenestyksen mukaan.

Opettajat

Kunnallisoikeuden professori Asko Uoti, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2013 – 16.10.2013
Luento-opetus 4 tuntia
Kunnallisoikeuden syventävä jakso
Ke 18.9.2013, – ke 16.10.2013 klo 10 –12 ls B3117
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Kunnallisoikeuden syventävä jakso
Ke 18.9.2013, Ks. edellä
Itsenäinen työskentely 10 tuntia Verkossa
Kunnallisoikeuden syventävä jakso
Ke 18.9.2013, Ks. edellä

Arviointi

Numerolla 1-5.