x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Halllintotiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalan peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää hallinnon, organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut ja kykenee soveltamaan tieteenalan perusteita itsenäisessä kirjallisessa työskentelyssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

RYHMÄ ON TARKOITETTU ENSISIJAISESTI JKK:n opiskelijoille

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Vartola Juha, Vastaava opettaja

Opetus

21.10.2013 – 2.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 21.10.2013 - 2.12.2013 viikoittain klo 14-17, Juhlasali, Viimeisellä kerralla tentti
Kirjatentti 4 tuntia

Lisätiedot

Huom! Opintojakson luento-osasta on laajuudeltaan 2 op, kirjat (3 op) tentitään erikseen sähköisesti.