x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Luentokurssin ja sen yhteydessä tentittävän teoksen suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot politiikan tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, teorioista, aineistoista, tutkimuskohteista sekä ajankohtaisista haasteista. Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt valtio-oppiin tieteenalana ja osaa arvioida politiikan tutkimuksen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa myös arvioida politiikan luonteen muutosta ja poliittisen toiminnan eri muotoja sekä ymmärtää tärkeimpien poliittisten ideologioiden ja poliittisten järjestelmien keskeisiä ominaisuuksia.

Opettajat

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

10.9.2013 – 26.9.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 10.9.2013 klo 9-12, Päätalo juhlasali
To 12.9.2013 - 26.9.2013 viikoittain klo 9-12, Päätalo juhlasali
Ti 17.9.2013 - 24.9.2013 viikoittain klo 9-12, Päätalo D10a
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentosarjan yhteydessä tentitään teos Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op).