x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa laaja-alaisempi kuva valtiosääntöoikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista. Opiskelija syventää tietämystään kansallisen ja ylikansallisen valtiosääntöajattelun vuorovaikutuksesta sekä perehtyy kotimaisten ja eurooppalaisten valtiosääntöisten käytäntöjen viimeaikaisiin kehityspiirteisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori (ma.) Viljanen, Vastaava opettaja
Ylliopistonlehtori (ma.) Rautiainen, Opettaja

Opetus

16.9.2013 – 31.12.2013
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Alkuluento
Ma 16.9.2013 klo 13.15-15.00, Pinni A 2057
Luennot
Pe 27.9.2013 klo 10-17, Pinni B 1097
Opetusistunnot
Ma 7.10.2013 klo 13.15-17.00, Pinni A 2057
Ti 8.10.2013 klo 13.15-17, Pinni A 2057
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Seminaarikäsittelyt
Ma 2.12.2013 klo 11.15-16, Pinni A 2057
Ti 3.12.2013 klo 11.15-16, Pinni A 2057