x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, jossa valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat keskeisiä subjekteja. Opiskelija tuntee erityisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden yliopisto-opettaja Jaana Palander, Vastaava opettaja
Tuntiopettaja, OTL Kari Takamaa (Maanpuolustuskorkeakoulu), Opettaja

Opetus

28.2.2014 – 8.3.2014
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 28.2.2014 klo 16.30-20, Päätalo ls D11
La 1.3.2014 klo 10-16, Päätalo ls D11
Pe 7.3.2014 klo 16.30-20, Päätalo ls D11
La 8.3.2014 klo 10-16, Päätalo ls D11
Kirjatentti
Ti 25.3.2014 klo 16-20, Päätalo ls D10 a+b, (ilmoittautuminen nettiopsussa)
Ti 29.4.2014 klo 16-20, Päätalo ls D 10 a+b, (ilmoittautuminen nettiopsussa)
Ti 20.5.2014 klo 16-20, Päätalo ls D 10 a+b, (ilmoittautuminen nettiopsussa)

Arviointiperusteet

Tentti (luennot + kirjallisuus)

Oppimateriaalit

Kaikki opiskelijat tenttivät seuraavan teoksen:
1) Hakapää: Uusi kansainvälinen oikeus (3.uud.painos 2010).

Lisäksi opiskelijaa tenttii oman valintansa mukaan yhden seuraavista teoksista:

2a) Kolb: Introduction to the Law of United Nations. (2010)
2b) Gray: International Law and the Use of Force. (3. painos, 2008)
2c)Dinstein: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (2. painos,2010)

Kirjallisuuden lisäksi jokaisen opiskelijan on perehdyttävä seuraavien valtiosopimusten keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö. Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan tämän valtiosopimuksen käännökseen, SopS 33/1980.