x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja hallitsee oikeustieteellisen tutkimuksen erilaiset metodologiset vaihtoehdot. Hänellä on valmiudet tehdä pro gradu -tutkielmassaan tarvittavat metodologiset valinnat ja soveltaa valitsemiaan metodeja.

Yleiskuvaus

Kurssi on siirretty syksyltä keväälle. Opiskelijat, joiden on välttämätöntä suorittaa kurssi syyslukukauden aikana, voivat sopia tenttijärjestelyistä julkisoikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiaisen kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

yliopistonlehtori Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
pauli.rautiainen[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2013 – 6.9.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset 4 tuntia
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallisuuskuulustelu

Oppimateriaalit

1. Seppo Laakso, Lainopin teoreettiset lähtökohdat, 2012

2. Juha Häyhä (toim.), Minun metodini (luennolla ilmoitettavin osin).

3. Artikkeleja moodlessa.