x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA13 Empiirinen projekti (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa tilastollisen tutkimuksen kaikki eri vaiheet. Opiskelija oppii hankkimaan hyvän tutkimusaineiston ja ratkaisemaan siitä rajaamiaan tutkimusongelmia tilastollisin tutkimusmenetelmin käyttäen hyväksi tilastotieteen perusopintojaksoilla saamiaan tietoja. Opinnäytteellä opiskelija osoittaa hallitsevansa keskeisimpien tilastollisten menetelmien oikeaoppisen käytön empiirisessä tilastollisessa tutkimuksessa ja osaavansa ymmärrettävästi raportoida tutkimustuloksia.

Sisältö: Tutkimusongelman määrittäminen, suunnitelma ongelman ratkaisemiseksi, aineiston hankkiminen, tallennus ja tarkistus, aineiston kuvailu, aineiston analysointi, tulosten raportointi.

Yleiskuvaus

Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman päiväopetuksen ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistoteutus (kevätlukukaudella 2014)

Opettajat

Jyrki Ollikainen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Ti 11.3.2014 klo 16-18, Pinni, ls B0020, osoite: Kanslerinrinne 1, aloitusluento
Harjoitukset
Harjoitustöiden ohjaukset: Opiskelija sopii erikseen opettajan kanssa.
Harjoitustöiden palautuspäivä 5.5.2014 ns. avoimen yliopiston väylän kautta hakeville opiskelijoille (harjoitustyötä saa korjata vain kerran)
Harjoitustöiden palautuspäivä muille opiskelijoille 2.6.2014

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: suositellaan MTTTA1Tilastomenetelmien perusteet