x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP3 Tilastollisen päättelyn perusteet 2 (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää estimoinnin ja hypoteesien testaukseen liittyvän teorian opintojaksolla esitetyssä laajuudessa. Hän tunnistaa erilaiset estimointitilanteet, osaa valita tilanteeseen soveltuvan luottamusvälin sekä käyttää sitä tilastollisessa päättelyssä. Hän ymmärtää tilastollisen testauksen periaatteet ja osaa suorittaa tilastollisen testauksen annetussa empiirisessä tilanteessa. Hänellä on valmiudet todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn aineopintotasoiseen opiskeluun.

Sisältö: Parametrien estimointi, hypoteesien testaus, SPSS-ohjelmiston käyttöä.

Opettajat

Hanna Koskinen (luennot), Opettaja
Tiina Hakanen (harjoitukset), Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ke 8.1.2014 klo 17.00-20.15, Pinni A3111
Ke 15.1.2014 klo 17.00-20.15, Pinni A3111
Ke 22.1.2014 klo 17.00-20.15, Pinni A3111
Ke 29.1.2014 klo 17.00-20.15, Pinni A3111
Ke 5.2.2014 klo 17.00-20.15, Pinni A3111
Ke 12.2.2014 klo 17.00-20.15, Pinni A3111
Pinni A3111 sijaitsee osoitteessa Kanslerinrinne 1
Harjoitukset
Ti 14.1.2014 klo 17.00-18.30, Pinni A3111
Ti 21.1.2014 klo 17.00-18.30, Pinni A3111
Ti 28.1.2014 klo 17.00-18.30, Pinni A3111
Ti 4.2.2014 klo 17.00-18.30, Pinni A3111
Ti 11.2.2014 klo 17.00-18.30, Pinni A3111
Ti 18.2.2014 klo 17.00-18.30, Pinni A3111
TENTIT:
Ti 25.2.2014 klo 17.00-20.00, Pinni A3111, ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
To 13.3.2014 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, Tentteihin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka
To 24.4.2014 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, Tentteihin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: suositellaan MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1

Luennot, harjoitukset ja tentti; kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2014