x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1(AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yksinkertaisia todennäköisyyslaskuja sekä kombinatoriikan alkeet. Hän ymmärtää satunnaismuuttujan ja sen jakauman. Hän pystyy yksinkertaisissa tilanteissa määrittämään satunnaismuuttujan jakauman sekä odotusarvon ja varianssin. Hän tuntee odotusarvon ja varianssin ominaisuudet sekä osaa käyttää niitä erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija tunnistaa eri tilanteisiin soveltuvat todennäköisyysjakaumat ja osaa soveltaa niitä todennäköisyyksien laskussa sekä joissain yksinkertaisissa
päättelytilanteissa. Opiskelija tuntee normaalijakauman, sen ominaisuudet ja osaa laskea normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää satunnaisotoksen, otossuureen, otossuureen jakauman sekä otossuureiden käytön tilastollisessa päättelyssä. Hän osaa suorittaa tilastollista päättelyä joidenkin otossuureiden jakaumien perusteella.

Sisältlö: Todennäköisyyslaskentaa, todennäköisyysjakaumia, otos, otossuure, otantajakauma.

Yleiskuvaus

kurssi järjestetään loppusyksystä 2013

Opettajat

Hanna Koskinen (luennot), Opettaja
Heidi Pukkila (harjoitukset), Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ti 29.10.2013 klo 16.45-20.00, Päätalo, ls A3, Kalevantie 4
Ke 6.11.2013 - 4.12.2013 viikoittain klo 16.45-20.00, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Harjoitukset
Ti 5.11.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3107, Kanslerinrinne 1
Tentit:
Ti 17.12.2013 klo 17.00-20.00, Päätalo, ls A3, Kalevantie 4, ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
To 30.1.2014 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka
To 13.3.2014 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: suositellaan MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi

Luennot, harjoitukset ja tentti