x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen tilanteeseen soveltuvalla ohjelmistolla käyttäen opintojaksolla esitettyjä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä sekä tilastollista päättelyä. Hän ymmärtää menetelmien käyttöön liittyvät vaatimukset ja teoreettiset taustat. Hän osaa hankkia opintojaksolle sopivan tutkimusaineiston, kuvailla aineiston muuttujat jakaumien ja tunnuslukujen avulla, kiinnittää tutkimusongelmat sekä valita niihin sopivat menetelmät. Hän osaa suorittaa tarvittavat analyysit sekä tulkita saamansa tulokset. Hän osaa raportoida tutkimustulokset.

Sisältö: Tilastollinen tutkimus ja sen työvaiheet, havaintoaineisto, mittaaminen, empiiriset jakaumat ja tunnusluvut, muuttujien väliset riippuvuussuhteet, ehdolliset tunnusluvut, pisteparvet, ristiintaulukot, tilastollisen päättelyn perusteita, SPSS-ohjelmiston käyttöä, empiirinen harjoitustyö.

Opettajat

Heidi Pukkila (luennot ja harjoitusryhmä 1), Opettaja
Tiina Hakanen (harjoitusryhmä 2), Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ti 10.9.2013 klo 16.15-17.00, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1, Alkuinfo tilastotieteen opinnoista ja avoimen yliopiston opiskelukäytänteistä
Ti 10.9.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ke 11.9.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ti 17.9.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ke 18.9.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ti 24.9.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ke 25.9.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ti 1.10.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ke 2.10.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ti 8.10.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ke 9.10.2013 klo 17.00-18.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Harjoitukset
Ryhmä 1 (ei opetusta viikolla 42)
Ti 17.9.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
Ti 24.9.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
Ke 25.9.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ti 1.10.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
Ti 8.10.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
Ke 9.10.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ti 22.10.2013 klo 17.00-18.30, Päätalo, ls A3, Kalevantie 4, laskuharjoitukset
Ti 22.10.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ryhmä 2 (ei opetusta viikolla 42)
To 19.9.2013 klo 17.00-18.30, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
To 26.9.2013 klo 17.00-18.30, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
To 26.9.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
To 3.10.2013 klo 17.00-18.30, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
To 10.10.2013 klo 17.00-18.30, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
To 10.10.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ma 21.10.2013 klo 17.00-18.30, Linna, ls K113, Kalevantie 5, laskuharjoitukset
Ma 21.10.2013 klo 18.45-20.15, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Tentit:
Pe 25.10.2013 klo 17.00-20.00, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1, ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
To 28.11.2013 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka
To 30.1.2014 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti. Harjoitustyö on tehtävä ennen tenttiin osallistumista.

Harjoitusten ryhmäjako tehdään ensimmäisellä luennolla