x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa tilastollisen tutkimuksen kaikki eri vaiheet. Opiskelija oppii hankkimaan hyvän tutkimusaineiston ja ratkaisemaan siitä rajaamiaan tutkimusongelmia tilastollisin tutkimusmenetelmin käyttäen hyväksi tilastotieteen perusopintojaksoilla saamiaan tietoja. Opinnäytteellä opiskelija osoittaa hallitsevansa keskeisimpien tilastollisten menetelmien oikeaoppisen käytön empiirisessä tilastollisessa tutkimuksessa ja osaavansa ymmärrettävästi raportoida tutkimustuloksia.

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan harjoitustyöllä.

Aloitusluento järjestetään periodissa IV, mutta opintojaksoa voi suorittaa koko lukuvuoden ajan sopimalla siitä opettajan kanssa.

Aloitusluento on tarkoitettu niille, jotka haluavat tarkempia lisätietoja suorittamisesta.

Suoritusohjeet kootaan kurssin kotisivulle. Yhteyshenkilö lukuvuonna 2013-2014 on Jyrki Ollikainen.

Opettajat

Jyrki Ollikainen, Vastaava opettaja
jyrki.ollikainen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Ti 11.3.2014 klo 16-18, Pinni B0020, aloitusluento

Lisätiedot

Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman päiväopetuksen ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistoteutus.