x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Tietojenkäsittelyoppi
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

- Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda tietokantoja, käyttää SQL-kieltä ja laatia SQL-tietokantoja käyttäviä ohjelmia.
- Opiskelija myös hallitsee tietokantarajapinta-ajattelun ja osaa soveltaa sitä
- Opiskelija ymmärtää tapahtuman käsittelyn ja optimoinnin periaatteet.
- Opiskelija ymmärtää tietokannan loogisen ja käsitteellisen suunnittelun periaatteet ja osaa soveltaa näitä.
- Opiskelija osaa myös hahmottaa relaatiomallin teoreettiset perusteet ja ymmärtää muiden tietomallien yleiset periaatteet.

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
Kati.Iltanen[ät]uta.fi
Marko Junkkari, Vastaava opettaja
Marko.Junkkari[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Ma 13.1.2014 - 24.2.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113, Ei opetusta 3.3.
Poikkeukset:
10.3.2014 klo 14 –16 , päätalo LS A3
Ke 15.1.2014 - 26.2.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113, Ei opetusta 5.3.
Poikkeukset:
12.3.2014 klo 14 –16 , Pinni B3107
Harjoitukset
Pe 24.1.2014 - 21.3.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B2077, 7.3. ei harjoituksia