x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA33 Uuden median lukutaidot -kirjatentti (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Yleiskuvaus:

Opintojakso käsittelee uusia lukutaitoja, joita tarvitaan ja joita syntyy käytettäessä vuorovaikutteisia ja multimodaalisia ympäristöjä. Taitoja tarvitaan viestimiseen, sisältöjen luomiseen sekä mediavälitteiseen yhteistoimintaan.


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tunnistaa uusien lukutaitojen ilmiöitä ja ymmärtää uusien teknologioiden tuottamia lukutaitovaatimuksia
-hallitsee uusia lukutaitoja koskevia teorioita
-osaa arvioida uusien lukutaitojen tarpeita arkipäivän käytännöissä

Sisältö:

Uusien lukutaitojen käsite ja ilmiöt, uusien lukutaitojen tekniset edellytykset ja ajattelutapojen muutokset, uudet lukutaidot koulussa ja opiskelussa, lukutaidot ja informaali oppiminen, kriittinen lukutaito, lukutaitojen asema ja merkitys tietoyhteiskunnassa.

Yleiskuvaus

Kirjatentti (klk2013-slk2015)

Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä. (Opiskelija varaa tentin itselleen sopivan ajankohdan ja käy suorittamassa sen sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa, videovalvotussa tilassa Seinäjoella tai Tampereella)

Linkki sähköiseen tenttipalveluun https://tenttis.uta.fi/login/

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Opettajat

Mika Mustikkamäki, Vastaava opettaja

Oppimateriaalit

Knobel & Lankshear, A New Literacies Sampler. Peter Lang. 2007  

Gee, Good Video Games and Good Learning: Collected Essays on Video Games, Learning and Literacy. Peter Lang. 2007.

LISÄKSI toinen seuraavista:

Barton & Cummings (eds.), Wiki Writing. Collaborative Learning in the College Classroom. University of Michigan. 2008.   

Suoranta & Vadén, Wikiworld. Pluto Press. 2010.