x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen periaatteet ja terveyden edistämisen sekä kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja yhteisöissä.

Yleiskuvaus

Jakso on osa Terveyden edistäminen -kokonaisuutta (2 + 8 op), joka kansanterveystieteen opiskelijoilla  koostuu osallistumisesta kontaktiopetuksen päiviin, konferenssipäivään 7.5 sekä alku- ja lopputenttiin. Lisäksi opiskelijat tekevät ryhmätyön, joka esitetään konferenssipäivänä. Ks. myös TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op. 

Opetus toteutetaan integroituna yliopiston perusopetuksen kanssa. Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö kurssilla on 10.


HUOM. Jakso on osa terveystieteiden Terveyden edistäminen -kokonaisuutta, joka kansanterveystieteilijöille on 10 op suuruinen koostuen jaksoista TERA5 Terveyden edistäminen  kansanterveystieteen opiskelijoille  ja TERA 3 Terveyden edistämisen perusteet.

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake. Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Haku päättyy 1.3.2013. HUOM! Valitse hakulomakkeen koulutustiedot-laatikosta kohta "Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille". Opiskelijat valitaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Suositeltavat edeltävät opinnot: kansanterveystieteen perusopinnot.

Maksu

20 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 6.3.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu.

Opettajat

Opetus

11.3.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus
LUENNOT
Ma 11.3.2013 klo 9-16, Johdanto; Arja Rimpelä, T-rakennuksen luentosali, Medisiinarinkatu 3
To 21.3.2013 klo 9-16, Lapset ja nuoret; Arja Rimpelä, T-rakennuksen luentosali
Ma 25.3.2013 klo 9-16, Työikäiset; Clas-Håkan Nygård, T-rakennuksen luentosali
Ti 9.4.2013 klo 9-16, Vanheneminen; Marja Jylhä, T-rakennuksen luentosali
To 18.4.2013 klo 9-16, Mielenterveys; Sari Fröjd, T-rakennuksen luentosali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Kylmä J, Nikkonen M, Kinnunen P, Korhonen T. (toim.) 2009. Näetkö mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet? Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio.

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier,  St. Louis.

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen on pakollista. Luennot pidetään T-rakennuksen luentosalissa.

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.