x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät (AYO, lähiopetus Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteita
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa nimetä laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimusraportin merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Yleiskuvaus

Opetus toteutetaan integroituna yliopiston perusopetuksen kanssa.
Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake. Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Haku päättyy 1.3.2013.

Maksu

50 euroa
Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 8.3.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.ht

Opettajat

Opetus

13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus
Luennot
Ke 13.3.2013 klo 9-12.30, T-rakennuksen luentosali
Ke 20.3.2013 klo 9-12.30, T-rakennuksen luentosali
Ke 27.3.2013 klo 9-12.30, T-rakennuksen luentosali
Ke 10.4.2013 klo 9-12.30, T-rakennuksen luentosali, T-rakennuksen luentosali sijaitsee Medisiinarinkatu 3
Harjoitukset
Kansanterveystieteen opiskelijoille
Ke 20.3.2013 klo 13.30-15.30, T-rak, rh 1
Ke 10.4.2013 klo 13.30-15.30, T-rak, rh 2
Ma 6.5.2013 klo 9.15-12.00, T-rak, rh 1, ryhmähuone 1 ja 2 sijaitsevat T-rakennuksessa Medisiinarinkatu 3
Hoitotieteen opiskelijoille
Ke 17.4.2013 klo 9-12, rh B342/rh A308
Ti 23.4.2013 klo 12-15, rh B342/rh A308
Ma 29.4.2013 klo 12-15, rh B342/rh A308, ryhmähuoneet sijaitsevat Lääkärinkatu 1, Arvo-rakennus
Kirjatentti
Tentti
Ke 15.5.2013 klo 9.00-13.00, ls A210-211, luentosali A210-211 sijaitsee Lääkärinkatu 1, Arvo-rakennus
To 6.6.2013 klo 12.00-16.00, T-rakennuksen luentosali
Poikkeukset:
, HUOM!! Avoimen yliopiston opiskelijoiden on ilmoittauduttava uusintatenttiin NettiRekan kautta 7 päivää aikaisemmin