x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille (AYO, lähiopetus Tampere) 8 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat sekä suomalaisen kehityksen pääpiirteet ja ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja.Opiskelija hallitsee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin keskeiset elementit ja osaa laatia terveysohjelman joltain terveyden edistämisen osa-alueelta. Opiskelija pystyy käyttämään terveyden edistämisen teorioita ja käsitteitä terveyden edistämisen ohjelman laadinnassa.

Yleiskuvaus

Opetus toteutetaan integroituna yliopiston perusopetuksen kanssa. Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö kurssilla on 10.
HUOM. Jakso on osa terveystieteiden Terveyden edistäminen -kokonaisuutta, joka kansanterveystieteilijöille on 10 op suuruinen koostuen jaksoista TERA5 Terveyden edistäminen  kansanterveystieteen opiskelijoille  ja TERA 3 Terveyden edistämisen perusteet.

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake. Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Haku päättyy 1.3.2013. HUOM! Valitse hakulomakkeen koulutustiedot-laatikosta kohta "Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille"

Suositeltavat edeltävät opinnot: kansanterveystieteen perusopinnot.

Maksu

80 euroa
Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 6.3.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Opetus

11.3.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus
Ma 11.3.2013 klo 9.00-16.00, T-rakennuksen luentosali, T-rakennuksen luentosali sijaitsee Medisiinarinkatu 3
Ma 18.3.2013 klo 14.30-16.00, T-rakennuksen tilat, opetusryhmien itsenäinen työskentely
To 21.3.2013 klo 9.00-16.00, T-rakennuksen luentosali
Ma 25.3.2013 klo 9.00-16.00, T-rakennuksen luentosali
Ti 26.3.2013 klo 12.30-14.00, T-rakennus, opeturyhmien itsenäinen työskentely
Ti 9.4.2013 klo 9.00-16.00, T-rakennuksen luentosali
To 18.4.2013 klo 9.00-16.00, T-rakennuksen luentosali
Ti 7.5.2013 klo 9.00-16.00, T-rakennuksen luentosali, Konferenssipäivä
Kirjatentti
Pe 15.3.2013 klo 10.00-12.00, B-rakennuksen pieni luentosali, Alkutentti, B-rakennuksen pieniluentosali sijaitsee Medisiinarinkatu 3
Pe 22.3.2013 klo 12.00-14.00, T-rakennuksen luentosali, alkutentin uusinta
Ma 13.5.2013 klo 9.00-12.00, T-rakennuksen luentosali, lopputentti
To 6.6.2013 klo 12.00-16.00, T-rakennuksen luentosali, lopputentin uusinta

Lisätiedot

Huomioithan että jaksossa on alkutentti! Varaa kirjallisuus ajoissa itsellesi.

Alkutentin kirjallisuus:

Nutbeam-Harris -Wise Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3.edition. McGraw-Hill 2010. (kokonaan alkutenttiin)

Bartholomew, LK ym. 2006. Planning health promotion programs; an intervention mapping approach. Jossey-Bass. (sivut 1-80). (Myös verkkojulkaisuna).

Osallistuminen kontaktiopetuksiin on pakollista.