x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Aineopintojen opinnäytteen ja seminaarin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita. Lisäksi opiskelija kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen. Opiskelija osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen. Opiskelija pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta. Kypsyysnäytteessä opiskelija osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Jakso on avoimen yliopiston toteuttama ja tarjolla myös läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, joille jakso on maksuton.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anja Rantanen, Vastaava opettaja

Opetus

7.3.2013 – 5.10.2013
Luento-opetus
Johdantoluento
To 7.3.2013 klo 17.00-20.30, paikat ilmoitetaan myöhemmin
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Suunnitteluseminaarit:
To 18.4.2013 klo 17.00-20.30, paikat ilmoiteteen myöhemmin
To 23.5.2013 klo 17.00-20.30
To 29.8.2013 klo 17.00-20.30
Kandikonferenssi
La 5.10.2013 klo 10.00-16.00

Lisätiedot

Suunnittelija Taina Rinne, taina.rinne@uta.fi tai
Osastosihteeri Päivi Antinoja, paivi.antinoja@uta.fi