x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / intensiivikurssi / II ryhmä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa tiettyä tarkoitusta varten niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Annika Alakastari, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2013 – 17.5.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 2
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 12-16, Linna K112
Poikkeukset:
19.3.2013 klo 12 –16 , Pinni B4114
Pe 15.3.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 10-14, Linna K106, Huom! Ensimmäinen kokoontuminen tilassa Pinni A 3103
Poikkeukset:
15.3.2013 klo 10 –14 , Pinni A3103
Itsenäinen työskentely 56 tuntia