x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRA4B Kertomus, kokemus, subjekti: filosofisia näkökulmia kertomuksen tutkimukseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille valmius hahmottaa kertomakirjallisuutta filosofisesta näkökulmasta paneutumalla erityisesti kertovien tekstien subjektiproblematiikkaan sekä kertomuksen ja kokemuksen suhteisiin liittyviin kysymyksiin. Kurssilla perehdytään erityisesti filosofiseen kertomuksen tutkimukseen, jossa analysoidaan kertomusten erilaisia filosofisia ulottuvuuksia. Kaunokirjallisia tekstejä harjoitellaan analysoimaan suhteessa erilaisiin filosofisiin subjektin ajattelemisen traditioihin sekä viimeaikaiseen kertomuksen tutkimuksen piirissä käytyyn keskusteluun subjektin ja narratiivisuuden suhteesta siten, että samalla otetaan huomioon tekstien yhteiskunnallis-kulttuurinen konteksti. Kurssilla tarkastellaan esimerkkiromaanien valossa mm. seuraavia kysymyksiä: Millaisena romaaneissa näyttäytyy subjektin rooli todellisuuden merkityksellistäjänä ja minkälaisen roolin ne antavat kertomuksille tässä merkityksellistämisen prosessissa? Mitä muutoksia kirjallisuudessa on tapahtunut siinä, miten narratiivisesti tai epänarratiivisesti subjekti merkityksellistää maailmaa ja kokemuksiaan?

Kurssi sisältää sekä luentoja että seminaarityöskentelyä (opiskelijat pitävät suullisia alustuksia ja tekevät kirjallisia töitä).

Kurssi on tarkoitettu aine- ja syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssille mahtuu 18 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Meretoja, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2013 – 16.5.2013
Luento-opetus
Ke 13.3.2013 - 20.3.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
To 14.3.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo LS E301
Ke 10.4.2013 klo 14-16, Pinni B3111
Ke 24.4.2013 klo 14-16, Pinni B3111

Lisätiedot

Ke 14-16 ja to 12-14.